Start voorbereidingen realisatie 't Luweland

22 januari '24

Vanaf begin februari is het dan zover want er wordt daadwerkelijk gestart met de fysieke voorbereidingen t.b.v. de realisatie van 't Luweland fase 1.

 

De werkzaamheden bestaan uit het afgraven van de bestaande bovenste laag grond. Wanneer deze grond verwijderd is worden lagen zand opgebracht om het terrein naar de toekomstige hoogte te brengen, ook wel het nieuwe maaiveld genoemd.

 

Omdat de bestaande bodem bestaat uit klei en veen wordt er, om in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen dat er zetting optreedt, een dik pakket extra zand aangebracht. Dit extra pakket zand brengt zoveel gewicht met zich mee dat hierdoor de bestaande bodem in elkaar wordt gedrukt. Het resultaat hiervan is dat er in de toekomst na genoeg geen zetting (zakking) meer optreedt. Om te meten hoeveel de bodem in elkaar gedrukt is, worden er stalen buizen in het zand pakket aangebracht. Deze buizen worden wekelijks ingemeten, zodat de zetting (zakking) van de bodem zichtbaar is. Op een gegeven moment zullen de metingen aangegeven dat er nauwelijks meer zetting (zakking) is en is de bestaande bodem stabiel. Naar verwachting duurt dit ongeveer 3 maanden.

Wanneer dit punt bereikt is kan het extra zandpakket worden afgegraven tot op het nieuwe maaiveld. Wanneer dit nieuwe maaiveld bereikt is wordt de eerder afgegraven grond teruggebracht en gemengd met het zand van nieuwe maaiveld om een homogene toplaag te krijgen. Aansluitend wordt dan gestart met het aanleggen van de bouwwegen, het riool en de kabels en leidingen van de nutsbedrijven.

Ook wonen in 't Luweland? Meld je snel aan

Wil je niets missen en op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent 't Luweland? Meld je onderaan deze pagina aan en blijf automatisch op de hoogte. Je ontvangt dan bericht wanneer de woningtypes online staan en de verkoop dichterbij komt.

Iets vragen? Neem contact op
Meer over de planning Planning 't Luweland